More information | Call now : 02-002-4767 Hotline : 093-7891461, 093-7892353

After & Before Install Evaporative Cooling SystemZenith ได้นำผลิตภัณฑ์ Air Cool ซึ่งเป็นพลังงานทดแทน ไม่ใช้ Compressor ในการทำงาน แต่ให้ความเย็นโดยใช้แผงรังผึ้งและน้ำเป็นตัวระบายความร้อน อีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง 70% เมื่อเทียบกับระบบปรับความเย็นแบบแอร์คอนดิชั่น

 

evaporative cooling system After & Before Install Evaporative Cooling System BENEFIT ICON FIRST PAGE

 

 evaporative cooling system,พัดลมไอเย็น, Evap air cooler,พัดลมแอร์,พัดลมไอน้ำ, พัดลมระบายอากาศ,พัดลมอุตสาหกรรม,พัดลมระบายความร้อน, evaporator,เครื่องส่งลมเย็น,เครื่องเป่าลมเย็น,ท่อระบายอากาศ,เครื่องทำลมเย็น, ท่อระบายอากาศ,เครื่องสร้างลมเย็น, พัดลมระบายอากาศอุตสาหกรรม, ระบบระบายอากาศในโรงงาน,เครื่องลดอุณหภูมิ,cooling pad,พัดลมระบายอากาศอุตสาหกรรม ,ระบบระบายอากาศในโรงงาน,เครื่องลดอุณหภูมิ,ระบบระบายความร้อนในโรงงานราคาพัดลมไอเย็น,

กลุ่มธุรกิจที่ติดตั้งระบบพัดลมไอเย็นในอุตสาหกรรม (Evaporative Cooling System)

 

อาหารและเครื่องดื่ม evaporative cooling system After & Before Install Evaporative Cooling System ชิ้นส่วนรถยนต์ evaporative cooling system After & Before Install Evaporative Cooling System สิ่งพิมพ์ evaporative cooling system After & Before Install Evaporative Cooling System
อิเล็คทรอนิคส์ evaporative cooling system After & Before Install Evaporative Cooling System โรงหลอมเหล็ก evaporative cooling system After & Before Install Evaporative Cooling System โรงทอผ้า evaporative cooling system After & Before Install Evaporative Cooling System
ห้องประชุม evaporative cooling system After & Before Install Evaporative Cooling System ห้องวิจัย evaporative cooling system After & Before Install Evaporative Cooling System ห้องเย็น evaporative cooling system After & Before Install Evaporative Cooling System
คลังสินค้า evaporative cooling system After & Before Install Evaporative Cooling System ห้างสรรพสินค้า evaporative cooling system After & Before Install Evaporative Cooling System ร้านค้าทั่วไป evaporative cooling system After & Before Install Evaporative Cooling System

 

BLANK2 evaporative cooling system After & Before Install Evaporative Cooling System BLANK2BLANK2 evaporative cooling system After & Before Install Evaporative Cooling System BLANK2

 

 

 

evaporative cooling system After & Before Install Evaporative Cooling System BEFORE AFTER INSTALLATION REVevaporative cooling system,พัดลมไอเย็น, เครื่องส่งลมเย็น,เครื่องเป่าลมเย็น,ท่อระบายอากาศ,เครื่องทำลมเย็น

พื้นที่เดิมมีอุณหภูมิภายในสูง 45 องศา หลังติดตั้งผลิตภัณฑ์ Zenith สามารถลดอุณหภูมิภายในได้ 3-8 องศา
โดยใช้ไฟฟ้าเท่ากับพัดลมเท่านั้น

**หมายเหตุ : รูปและข้อความที่ใช้เป็นเพียงการจำลองภาพเหตุการณ์เท่านั้น**

 

evaporative cooling system,พัดลมไอเย็น, Evap air cooler,พัดลมแอร์,พัดลมไอน้ำ, พัดลมระบายอากาศ,พัดลมอุตสาหกรรม,พัดลมระบายความร้อน, evaporator,เครื่องส่งลมเย็น,เครื่องเป่าลมเย็น,ท่อระบายอากาศ,เครื่องทำลมเย็น, ท่อระบายอากาศ,เครื่องสร้างลมเย็น, พัดลมระบายอากาศอุตสาหกรรม, ระบบระบายอากาศในโรงงาน,เครื่องลดอุณหภูมิ,cooling pad,พัดลมระบายอากาศอุตสาหกรรม ,ระบบระบายอากาศในโรงงาน,เครื่องลดอุณหภูมิ,ระบบระบายความร้อนในโรงงานราคาพัดลมไอเย็น,